15 червня 2021 року Верховний суд за результатами розгляду справи № 910/2971/20 висловив наступну позицію щодо солідарної відповідальності керівника за боргами компанії:

  • Солідарна відповідальність – новела, запроваджена Кодексом України з питань банкрутства, яка є відповідальністю за порушення обов’язку та строку для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство;
  • Суб’єкт такої відповідальності – виключно керівник боржника;
  • Наявність порушення в діях керівника боржника встановлюється ухвалою господарського суду;
  • Для вирішення питання щодо притягнення до солідарної відповідальності суд має встановити два юридичні факти: порушення визначеного абз. 2 ч. 6 ст. 34 КУзПБ місячного строку та факт наявності у боржника протягом цього строку та/або більше ознак загрози неплатоспроможності боржника;
  • Умовами/складовими для встановлення щодо боржника факту загрози неплатоспроможності є одночасна наявність, в свою чергу, таких юридичних фактів: (1) існування у боржника щонайменше перед двома кредиторами зобов’язань, строк виконання яких настав та визначається за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо); (2) розмір всіх активів боржника є меншим, ніж сумарний розмір зобов’язань перед всіма кредиторами боржника, строк виконання яких настав за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо), тобто такий майновий стан боржника за всіма його показниками (основними фондами, дебіторською заборгованістю, строк виконання зобов’язань щодо якої настав, тощо), який за оцінкою сукупної вартості всіх активів Боржника очевидно не здатний забезпечити задоволення вимог виконання зобов’язань перед всіма кредиторами, строк виконання яких настав, ні у добровільному, ні у передбаченому законом примусовому порядку;
  • Обчислення визначеного абз. 1 ч. 6 ст. 34 КУзПБ місячного строку для обов’язку боржника звернутись із заявою про відкриття провадження у справі у разі загрози неплатоспроможності починається з того моменту, коли за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини між кредитором (кредиторами) та боржником (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо), одночасно має місце факт настання строку виконання боржником зобов’язань щонайменше перед двома його кредиторами (1) разом із фактом перевищення в той самий момент (звітний період) сумарного розміру цих зобов’язань над розміром всіх активів Боржника (2), які в сукупності і свідчать про ознаки загрози неплатоспроможності боржника. При цьому зобов’язання боржника перед кредитором не має містити в своїй суті спору про право між кредитором та боржником.