КОНТАКТИ

[email protected]

 

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ РОБОТИ

Земельне та аграрне право →
Правовий аудит (Due diligence) →
Договірне та банківське право

Захист інвестицій →

ОСВІТА

Вища юридична, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр права, форма навчання денна), спеціальність – «правознавство», спеціалізація – «земельне, екологічне, аграрне право».

Н
АУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • У жовтні 2009 року захистила дисертацію на тему «Правове регулювання межування земель в Україні», отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 • З 2010 року асистент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2015 року доцент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Більше 15 років практичного досвіду в земельно-правових та інвестиційних проектах; більше 5 років роботи на посаді начальника юридичного відділу та начальника відділу по захисту інвестицій в аграрно-виробничих компаніях.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розробка схем захисту бізнесу;
 • Проведення due diligence підприємств та господарських товариств різних організаційно-правових форм; підготовка компаній до проведення зовнішнього аудиту та інших перевірок;
 • Підготовка компаній до продажу (шляхом продажу корпоративних прав на компанію або активів компанії);
 • Розробка правових схем и юридичний супровід процесів реструктуризації групи компаній;

ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

 • Створення правових схем забезпечення безпеки бізнесу в частині оформлення прав на землю;
 • Юридичний супровід будь-яких земельно-правових операцій;
 • Юридичний супровід підбору земельної ділянки та безпосередній супровід оформлення прав на землю в інвестиційному проекті;
 • Участь у судових процесах в земельно-правовий сфері, позасудове вирішення земельно-правових конфліктів, допомога органам місцевого самоврядування у вирішенні конфліктних ситуацій та у сфері правозастосовчої діяльності. Категорії судових справ: справи про визнання недійсними правовстановлюючих документів на земельні ділянки, справи про «накладення» земельних ділянок, межові спори, справи про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, спори про визначення меж адміністративно-територіальних одиниць, справи про визначення компетенції уповноважених органів влади та місцевого самоврядування;
 • Проведення земельно-правових семінарів для юристів та землевпорядників за програмами «Застосування земельного законодавства: актуальні питання сучасної практики», «Актуальні питання застосування земельного законодавства».
 • Аналітична робота в галузі нормативно-правового регулювання земельно-правових відносин, консультації, формування правової позиції, правовий аудит земельно-правової документації.

ВЗАЄМОДІЯ З БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

 • Проведення моніторингу банківських установ та аналізу банківських продуктів з метою визначення конкретної установи для співпраці;
 • Проведення переговорів та повний юридичний супровід підготовки документації для укладення угоди з банківською установою;
 • Розробка оптимальних схем співробітництва з банківськими установами;
 • Аналіз наданих банком договорів, підготовка протоколів розбіжностей, визначення основних ризиків та розробка пропозицій щодо їх мінімізації/усунення;
 • Повний юридичний супровід укладення забезпечувальних договорів (застава, іпотека, порука, гарантія);
 • Організація процесів підписання договорів та їх нотаріального посвідчення;
 • Юридичний супровід процесів відкриття/закриття рахунків у банківських установах;
 • Надання консультацій з питань взаємодії компаній з банківськими установами.