КОНТАКТИ

[email protected]

 

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ РОБОТИ

Корпоративне, інвестиційне право та M&A →
Договірне та банківське право

Взаємодія з банківськими установами та робота з цінними паперами →
Правовий аудит (Due diligence) →
Право інтелектуальної власності →

ОСВІТА

Вища юридична, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр права, форма навчання денна), спеціальність – «правознавство», спеціалізація – «Господарське право».

П
РАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Більше 10 років практичного досвіду роботи у сфері корпоративного, інвестиційного, договірного права та роботи з цінними паперами, досвід реалізації інвестиційних проектів, розробка та реалізації проектів, спрямованих на захист інвестицій.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО, ЦІННІ ПАПЕРИ

 • Повний юридичний супровід діяльності господарських товариств, в т.ч. акціонерних товариств, робота зі зберігачами, депозитарними установами, торговцями цінних паперів, виконання функцій корпоративного секретаря;
 • Підготовка установчих та внутрішніх документів юридичних осіб (статути, протоколи, рішення, накази, положення та ін.);
 • Супровід операцій з цінними паперами (купівля-продаж, дарування, викуп цінних паперів, реєстрація випуску акцій, відкриття рахунків у цінних паперах);
 • Забезпечення розкриття регулярної та особливої інформації емітентів;
 • Юридичний супровід процесів, пов’язаних зі спорами у сфері корпоративного права.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

 • Здійснення юридичного аудиту інвестиційних проектів (Due diligence);
 • Реєстрація іноземних інвестицій;
 • Юридичний супровід діяльності інвестиційних фондів;
 • Забезпечення юридичної роботи з провідними банками з питань отримання кредитів, банківських гарантій (експертиза договорів, підготовка документів за запитами банків, проведення переговорів з представниками банківських установ);
 • Повний юридичний супровід роботи з нерезидентами;
 • Юридичний аналіз та оцінка інвестиційних проектів з точки зору антимонопольного законодавства, супровід процесу отримання попередніх висновків та дозволів АМКУ.

ДОГОВІРНА РОБОТА

 • Розробка типових договорів;
 • Розробка індивідуальних проектів договорів, аналіз наданих проектів договорів та їх експертиза, підготовка протоколів розбіжностей;
 • Повний юридичний супровід процесу укладення договорів та контрактів, проведення переговорів з контрагентами, погодження істотних умов договорів;
 • Юридичний супровід нотаріального посвідчення договорів та їх реєстрації відповідно до вимог законодавства (в тому числі, реєстрація кредитних договорів у Національному банку України);
 • робота з зовнішньоекономічними контрактами.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Юридичний супровід процесу реєстрації знаків для товарів та послуг, промислових зразків, авторських прав, винаходів, корисних моделей та інших об’єктів авторського права;
 • Підготовка ліцензійних угод та їх реєстрація;
 • Отримання висновків цінової експертизи;
 • Юридичний супровід передачі прав інтелектуальної власності
 • Надання консультацій з питань інтелектуальної власності.