КОНТАКТИ

[email protected]

 

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ РОБОТИ

Земельне та аграрне право →
Правовий аудит (Due diligence) →
Договірне та банківське право

ОСВІТА

Вища юридична, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр права, форма навчання денна), спеціальність – «правознавство», спеціалізація – «земельне, екологічне, аграрне право».

Н
АУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • У 2012 році захистила дисертацію на тему «Земельне правопорушення як підстава для юридичної відповідальності за законодавством України», отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 • З 2005 року асистент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Більше 10 років практичного досвіду юридичного супроводу діяльності підприємств та участі в земельно-правових проектах; більше 3 років законопроектної роботи.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ

ЗАКОНОПРОЕКТНА РОБОТА

 • Підготовка та реєстрація проекту Закону «Про захист людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем мобільного зв’язку»;
 • Підготовка проекту закону про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» (стосовно порядку укладення та припинення договору оренди землі);
 • Підготовка поправок до Закону України «Про землеустрій»;
 • Підготовка аналітичних записок до ряду законопроектів, що вносились на розгляд комітету з податкових та митних питань Верховної ради України.

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОКРЕМИХ ПРОЕКТІВ

 • Розробка та реалізація схем відводу земельних ділянок на умовах права власності, договору оренди, договору суперфіцію;
 • Правове забезпечення консолідації земельних ділянок та розділу земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок;
 • Due diligence землевпорядної та земельно-правової документації;
 • Повний юридичний супровід процесу викупу земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності;

ДОГОВІРНА РОБОТА ТА РОБОТА З КОРПОРАТИВНИХ ПИТАНЬ

Юридичний супровід діяльності юридичних осіб;

 • Розробка типових форм договорів та контрактів;
 • Розробка, погодження, презентація та впровадження різного роду локальних актів компаній;
 • Проведення внутрішнього юридичного аудиту діяльності компанії;
 • Представництво інтересів під час проведення переговорів з контрагентами з питань укладення різного роду договорів;
 • Підготовка якісного юридичного перекладу документів на англійську мову.