З січня 2018 року органи Державної фіскальної служби зобов’язані складати річний план-графік проведення планових документальних перевірок платників податківю Такий план повинен бути опублікований на сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року проведення перевірок. План-графік не потребує погодження  з органами державного фінансового контролю. Під час проведення документальної планової перевірки юридичних осіб також буде перевірятись…

13 квітня 2017 року прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії». Вказаним законом визначено, що ринок електричної енергії – система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам. Закон визначає  основні принципи функціонування ринку електричної енергії,  основні види договорів, які укладаються…

Відповідно до листа Державної фіскальної служби № 6971/6/99-99-13-02-03-15 пояснено, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.  При цьому для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім винятків, встановлених ПКУ), ставка…

13 квітня був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності». Відповідно до вказаного Закону скасовано необхідність отримання Замовником будівництва вихідних даних у центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Також скасовується обов’язкова експертиза з питань міцності, надійності…

13 квітня 2017 року прийнято Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». Вказаним законом легалізовано приватну детективну діяльність в Україні. Зокрема, встановлено, що приватний детектив – це фізична особа – підприємець, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим законом, а приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена органами Національної…

Державна фіскальна служба своїм листом від 16.03.2017 року № 3599/Я/99-99-13-02-03-14 надала роз’яснення щодо того, що прибуток від продукції, що вирощена на земельній ділянці площею до 2 га, не підлягає оподаткуванню. Відповідно до вказаного роз’яснення фізична особа, що здійснює реалізацію власної сільськогосподарської продукції, що була вирощена, зібрана, виготовлена чи перероблена безпосередньо такою фізичною особою на власній…

Державна фіскальна служба своїм листом від 28.03.2017 року № 6366/6/99-99-13-02-03-15 надала роз’яснення щодо порядку оподаткування компенсації за проїзд співробітника на таксі у відрядженні. Відповідно до вказаних роз’яснень  компенсація за поїздку співробітника на таксі за місцем відрядження не підлягає оподаткуванню за наявності документів, що підтверджують вартість поїздки. Такими документами можуть бути квитанція, чек, рахунок тощо.

04 квітня 2017 року прийнято Постанову Національного банку України № 30 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410». Вказаною Постановою збільшено суму, на яку населення може придбати валюту готівкою, з 12000,00 грн. до 150000,00 грн. Крім того, відтепер юридичні особи зобов’язані продавати 50% своїх валютних надходжень…

04 квітня 2017 року прийнято Постанову НКРЕКП № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів». Відповідно до вказаних умов НКРЕКП здійснює ліцензування суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з захоронення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення більше 100 тис. осіб або на об’єктах з потужністю більше 50 тис. тонн…

Законодавець захистив права осіб передпенсійного віку при звільненні 06 квітня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку». Відповідно до вказаних змін працівники, яким до настання пенсійного віку залишилось менше трьох років, отримали переважне право залишитись на роботі при звільненні…

Page 1 of 21 2