13 квітня 2017 року прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії». Вказаним законом визначено, що ринок електричної енергії – система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам.

Закон визначає  основні принципи функціонування ринку електричної енергії,  основні види договорів, які укладаються для забезпечення функціонування ринку електричної енергії, основні напрямки державної політики у сфері електроенергетики, порядок ціноутворення на ринку електроенергії та інше.