Готується до другого читання, прийнятий 20 вересня 2022 року за основу Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб’єктами державного сектору економіки» за реєст. № 7588

Законопроектом передбачено наступне:
1) заборона передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у постійне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
2) повноваження Кабінету Міністрів України визначати орган управління та приймати рішення про передачу до сфери управління цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення не менше 100 га;
3) порядок переоформлення земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею не менше 100 га, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств, при їх перетворені на державне акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, 100% акцій чи часток якого належить державі.
В тримісячний строк з моменту перетворення державного підприємства має бути переоформлено право постійного користування шляхом безаукціонного порядку укладення договору оренди землі на 50 років. У випадку, якщо підприємство-правонаступник не здійснить у визначений строк державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за результатами переоформлення права постійного користування, то право оренди на таку земельну ділянку підлягає продажу уповноваженим органом через земельні торги;
4) можливість через земельні електронні торги набуття права суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею не менше 100 га, яка оформлена на праві оренди підприємством-правонаступником. При цьому стартовий продаж права суборенди не може бути меншим ніж розмір орендної плати, визначений договором оренди землі;
5) передача земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій можлива після вилучення земельної ділянки з постійного користування, що здійснюється за погодженням із органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить зазначена юридична особа;
6) можливість громадян в умовах воєнного стану безоплатно приватизовувати земельні ділянки у разі розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також у разі, якщо земельна ділянка була передана в користування до набрання чинності Земельним кодексом України;
7) дозволити безаукціонний викуп або переоформлення на права оренди землі тим фізичним та юридичним особам, які на момент набуття чинності цим законом (за умови його прийняття), мають право довічного успадковуваного володіння або права постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Викуп земельної ділянки може відбуватися із застосуванням розстрочення платежу при умові сплати авансового платежу в розмірі не менше 25 % суми договору купівлі-продажу, яка дорівнює нормативній оцінці за земельну ділянку.
Ініціатором законопроекту є Кабінет Міністрів України, який має за мету через прийняття даного законопроекту підвищити ефективність використання земель сільськогосподарського призначення та заміни титул права постійного користування земельними ділянками на оренду земель, запровадити конкурентний порядок передачі в суборенду земельних ділянок державної власності, тим самим збільшити надходження від плати за землю до місцевих бюджетів.
Слідкуємо за обговоренням законопроекту у Верховній Раді.