Сontra proferentem: Верховний суд підкреслив, що ризики з неясністю умови договору несе особа, яка включила ту чи іншу умову в договір.
Правило Contra proferentem від лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem – слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав.
Верховний суд зазначив, що це правило застосовується не тільки в тому випадку, коли сторона самостійно розробила відповідну умову, але й тоді, коли сторона скористалася стандартною умовою, що була розроблена третьою особою. Це правило підлягає застосуванню не тільки щодо умов, які «не були індивідуально узгоджені» (not individually negotiated), але також щодо умов, які хоча і були індивідуально узгоджені, проте були включені в договір «під переважним впливом однієї зі сторін» (under the dominant influence of one of the party).
Contra proferentem має на меті поставити сторону, яка припустила двозначність, в невигідне становище. Зазначене правило застосовується у тому випадку, коли очевидно, що лише одна сторона брала участь в процесі вибору відповідних формулювань чи формулюванні тих або інших умов в договорі чи навіть складала проект усього договору або навіть тоді, коли сторона скористалася стандартною умовою, що була розроблена третьою особою. У разі неясності умов договору тлумачення умов договору повинно здійснюватися на користь контрагента сторони, яка підготувала проект договору або запропонувала формулювання відповідної умови. Поки не доведене інше, презюмується, що такою стороною була особа, яка є професіоналом у відповідній сфері, що вимагає спеціальних знань
Таких висновків дійшов ВС під час розгляду справи № 753/8945/19 (Постанова від 05 грудня 2022 року).
Детальніше з посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/108335754?fbclid=IwAR3Gxp1aw4P_ezDRLrDoGR0X9UH4J3Q6__cSQh3kRyPcmQ366AhW9Tm5lqU