12 липня 2017 року Постановою Кабінету міністрів України було затверджено Порядок доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру. Порядок визначає механізм безпосереднього доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки шляхом…

Національний банк України вніс зміни до Постанови НБУ № 410 від 13.12.2016 року “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України”. Зокрема, встановлюється, що достроково можуть бути погашені іноземні позики у наступних випадках: погашення позики на корит банку-нерезиденту; погашення позики на користь нерезидента, акціонером якого являється міжнародна фінансова організація; погашення позики резидентом, якщо його…

12 липня 2017 року внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого Постановою КМУ від 11 серпня 2010 р. N 794. Вищезазначеними змінами вдвічі збільшується розмір часткової компенсації відсоткової ставки для малих та середніх аграріїв. Встановлюється,…

13 липня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон “Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо  не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платників податків)”. Законом передбачається, що штрафні санкції за порушення граничних строків реєстрації податкових та акцизних накладних…

12 липня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”. Відповідно до вказаної Постанови встановлюється три ступені ризику — високий,…