12 липня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”. Відповідно до вказаної Постанови встановлюється три ступені ризику — високий, середній та незначний. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:

  • дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
  • обсяг виробництва насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визначається для насіння – за масою, для картоплі – за масою, для садивного матеріалу – за кількістю штук);
  • обсяг реалізації насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визначається для насіння – за масою, для картоплі – за масою, для садивного матеріалу – за кількістю штук).

Також передбачається, що планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

  • з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
  • із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
  • з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.