З січня 2018 року органи Державної фіскальної служби зобов’язані складати річний план-графік проведення планових документальних перевірок платників податківю Такий план повинен бути опублікований на сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року проведення перевірок. План-графік не потребує погодження  з органами державного фінансового контролю.

Під час проведення документальної планової перевірки юридичних осіб також буде перевірятись правильність нарахування, повноту та своєчасність сплати військового збору.