04 квітня 2017 року прийнято Постанову НКРЕКП № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів». Відповідно до вказаних умов НКРЕКП здійснює ліцензування суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з захоронення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення більше 100 тис. осіб або на об’єктах з потужністю більше 50 тис. тонн /200 тис. кубічних метрів відходів на рік.

Ліцензійні умови містять вичерпний перелік документів, що подаються для отримання ліцензії. Крім того, документ містить перелік технологічних вимог до суб’єкта, що здійснює захоронення відходів.