30 червня 2021 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків».

Серед інших змін, що вносяться Законом до ряду нормативно-правових актів, Фонду гарантування вкладів з метою захисту інтересів кредиторів надано право:

  • Укладати договір про добровільне відшкодування шкоди (збитків) між Фондом гарантування вкладів та особою, дії/бездіяльність якої призвели до заподіяння шкоди кредиторам або банку;
  • отримувати інформацію про майно та активи власників істотної участі банку, що ліквідується;
  • заявляти від імені банку цивільні позови про відшкодування шкоди (збитків), заподіяних кредиторам або банку;
  • Здійснювати перевірку правочинів, вчинених банком протягом трьох років до дня запровадження тимчасової адміністрації або ліквідаційної процедури;
  • Проводити дослідження фінансово-господарської діяльності банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідаційна процедура з метою визначення розміру завданої банку шкоди (збитку) від дій пов’язаних з таким банком осіб та інших осіб, дії або бездіяльність яких призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитку) та/або якими прямо або опосередковано отримано майнову вигоду.