12.05.2021 Прем’єр-міністр повідомив про створення Бюро економічної безпеки України. Бюро є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Серед основних завдань Бюро економічної безпеки є виявлення зон ризиків у сфері економіки, забезпечення економічної безпеки держави, виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги тощо.

Бюро під час реалізації своїх функції буде мати доступ до автоматизованих систем НКЦПФР, зможе витребовувати інформацію та документи від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб. Крім того, Бюро зможе отримувати  інформацію про можливі кримінальні правопорушення від органів АМКУ, та інформацію від банків, Центрального депозитарію, НБУ та депозитарних установ.