Урядом прийнято рішення про ліквідацію ДАБІ: яка альтернатива та хто контролюватиме забудовників?

13 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України були прийняті Постанови: «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 218 та «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» № 219.

Вказаними актами Уряду було постановлено:

– Ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення Державної сервісної служби містобудування);

– зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування;

– утворити нові органи державної влади, а саме:

 

  1. Державну сервісну службу містобудування України, яка буде здійснювати реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

До повноважень Державної сервісної служби містобудування України належить:

– отримання повідомлень про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про початок виконання будівельних робіт, здійснення внесення змін до них, а також скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення;

– видання дозволів на виконання будівельних робіт, повідомлень про внесення змін до них, надання відмов у видачі таких дозволів, анулювання дозволів на виконання будівельних робіт;

– прийняття в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (прийняття рішень про реєстрацію (повернення) декларацій про готовність об’єктів до експлуатації, внесення змін до них та скасування їх реєстрації, видачу сертифікатів або відмову у їх видачі);

– інші повноваження, визначені Положенням про Державну сервісну службу містобудування України.

  1. Державну інспекцію містобудування України (далі – ДІМ), яка буде здійснювати державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім повноважень Державної сервісної служби містобудування України).

До повноважень ДІМ належить:

– Проведення перевірки відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, та ін.;

– видання обов’язкових до виконання приписів щодо: усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; зупинення підготовчих та будівельних робіт; усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об’єктами нагляду; усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;

– скасування чи зупинення дії прийнятих об’єктами нагляду відповідно до визначених законом повноважень рішень, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, з одночасним складенням протоколу відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та подальшим оприлюдненням такої інформації на офіційному веб-сайті ДІМ;

– складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень, розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справи про адміністративні правопорушення із прийняттям відповідних рішень, накладання штрафів відповідно до закону.

– інші повноваження, визначені Положенням про ДІМ України.

  1. Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України, яке буде реалізовувати державну політику з питань технічного регулювання у сфері містобудування.

Таким чином, замість Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі – ДАБІ) передбачено створення трьох органів державної влади, між якими розподілені повноваження органу, що ліквідується.

Станом на сьогодні, з перелічених органів державної влади, які мають бути утворені замість ДАБІ, утворено лише Державну інспекцію містобудування України (ДІМ).

Так, 08.05.2020 року, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було внесено запис про державну реєстрацію органу державної влади – Державної інспекції містобудування України (ДІМ).