Особи, які придбали житло вперше, можуть повернути збір до Пенсійного фонду України, сплачений при придбанні такого житла

Відповідно до абзацу 1 пункту 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» платниками збору на обов`язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Так, чинним законодавством України передбачено звільнення від обов’язку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеного в договорі купівлі-продажу такого майна, у випадку придбання громадянами житла вперше.

Відповідно до абзацу 3 пункту 9 частини 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Станом на сьогодні в Україні відсутній механізм перевірки інформації про те, чи вперше особа придбала нерухомість.

Таким чином виникає ситуація, коли ви вперше придбаєте житло, однак, по-перше, нотаріус не може перевірити інформацію про те, чи дійсно вами вперше придбано житло, по-друге, у нотаріуса відсутня можливість здійснення нотаріальної дії, а саме нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу без наявної квитанції про сплату збору на обов’язкове пенсійне страхування.    

Тому, всі громадяни при придбання житла вимушені сплачувати збір на обов`язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості житла.

Однак, якщо вами дійсно вперше придбано житло, ви маєте право на повернення суми сплаченого вами збору на обов`язкове державне пенсійне страхування.

Механізм повернення сплаченого збору на обов`язкове державне пенсійне страхування:

  1. Оскільки фактично сплачений збір на обов`язкове державне пенсійне страхування є таким, що помилково сплачений до державного бюджету, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України із зверненням про повернення помилково сплачених грошових коштів.
  2. Отримання відповіді на Звернення про повернення помилково сплачених грошових коштів.
  3. Якщо територіальний орган Пенсійного фонду України надасть відмову в поверненні грошових коштів (що трапляється у переважній більшості випадків) або протягом встановленого строку на розгляд звернення не надасть жодної відповіді – звернення до адміністративного суду із позовом про визнання протиправними дій територіального органу Пенсійного фонду України та зобов’язання вчинити дії.

Оскільки відповідно до «Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013  № 787, повернення помилково сплачених грошових коштів до бюджету здійснюється органами Державної казначейської служби України за поданням відповідних органів (в нашому випадку територіального органу Пенсійного фонду України), територіальний орган Державної казначейської служби України повинен бути визначений як третя особа.

Відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (ч.2 ст.77). Таким чином, саме відповідач повинен буде доводити належними та допустимими доказами, що надана ним відмова у поверненні грошових коштів (або не надання відповіді взагалі) є правомірною.

Оскільки такі судові справи є типовими, адміністративні суди розглядають їх, за загальним правилом, в порядку спрощеного провадження без виклику сторін, що суттєво прискорює розгляд судової справи.

При прийнятті рішення, судом вирішується питання розподілу судових витрат між сторонами. При задоволенні позову, всі судові витрати (судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу) стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі.