Умови, яких ніхто не очікував

 1. 1.Дозволені операції з 01 липня 2021 року щодо а) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; б) земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства; в) земельних часток (паїв):
 • для громадян України – купівля-продаж або інший варіант відчуження;
 • для юридичних осіб – тільки обмін (міна) земельними ділянками з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різницею між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків, спадкування або відчуження для суспільних потреб;
 • для банків – застава (іпотека) з переходом права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення при реалізації права заставодержателя (іпотекодержателя).
 1. Заборонені операції:

– продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;

– відчуження земельних часток (паїв), відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину.

3. Тимчасово заборонені операції до 01 січня 2024 року:  набуття громадянами України права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею більше ніж 100 га на одну особу. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності цього Закону.

4. Обмеження з 01 січня 2024 року: загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина та юридичної особи не може перевищувати десяти тисяч гектарів.

5. Обмеження до 01 січня 2030 року: ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), має дорівнювати або перевищувати їх нормативну грошову оцінку.

6. За умови схвалення на референдумі набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть стати іноземці, особи без громадянства та юридичні особи, що створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України.

7. Привілеї. Правом на викуп земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до десяти років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів наділені:

 • громадяни України, яким належить право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства;
 • громадяни України, яким належить право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства;
 • орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року.

У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

 1. Переважне право. Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.
 1. 9.За будь-яких умов, в тому числі за умови прийняття рішення на референдумі, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
 • юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, – на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю);
 • юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;
 • особами, які належать або належали до терористичних організацій;
 • юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави;
 • юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);
 • юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України;
 • фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;
 • юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.