Нові умови для бізнесу в умовах карантину

1. Звільнення від орендної плати.

Прикінцеві положення Цивільного кодексу України доповнено положенням про те, що з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу.

Отже, які ж наймачі можуть розраховувати на орендні канікули? Частина шоста статті 762 Цивільного кодексу України передбачає, що наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Таким чином, однозначно можна говорити про звільнення від орендної плати для тих категорій орендарів, які в результаті карантину фізично не мають доступу до орендованих приміщень, а саме орендарі в закритих ТРЦ. Також можуть розраховувати на вказану норму орендарі приміщень, які використовувались для розміщення салонів краси, фітнес-центрів, приватних закладів освіти, закладів культури та розважальної діяльності, ряду магазинів. Як саме буде діяти нововведення на практиці та як буде вирішуватись спір щодо того, чи унеможливлює карантин використання орендованого приміщення, чи ні, покаже час.

2. Заборона підвищення процентної ставки за кредитним договором. Прикінцеві положення Цивільного кодексу України доповнено положенням про те, що в період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникнення, поширення і розповсюдження епідемій, пандемій, зокрема коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

3. Продовження ряду строків, передбачених законодавством. На строк дії встановленого карантину продовжуються наступні строки:

– строки загальної та спеціальної позовної давності (ст.ст. 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786 1293 Цивільного кодексу України, ст.ст. 72, 129, 128, 139 Сімейного кодексу України; ст.ст. 269, 322, 324 Господарського кодексу України),

– строки, встановлені для порядку застосування штрафних санкцій (ст. 232 Господарського кодексу України).

4. Встановлюється, що у 2020 році не застосовуються строки розкриття річної інформації емітента, строки проведення річних загальних зборів акціонерів, продовжуються строки повноважень членів наглядових рад до їх переобрання

5. Звільнено від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

6. Встановлюється можливість брати  участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

7. На строк дії карантину продовжуються процесуальні строки, в тому числі, процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву тощо. Впроваджується, що строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину,  пов′язаного із запобіганням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

8. Вводиться поняття гнучкого робочого часу та дистанційної (надомної) роботи. Встановлюється, що застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників, а виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

9. Запроваджується положення про те, що час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

10. Встановлено заборону на приватизацію об’єктів великої приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.