Відтепер податкові накладні будуть перевірятись на відповідність ознакам безумовної реєстрації (4 ознаки). Податкова накладна не буде зупинятись у випадку, якщо вона буде відповідати хоча б одній з чотирьох ознак.  У випадку, якщо відповідності хоча б одній ознаці не буде, то накладна на платник будуть перевірятись:

– щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (8 критеріїв), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку;

– щодо відповідності відображених у накладній операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (виділено 6 критеріїв). За відповідності хоча б одному критерію реєстрацію буде заблоковано.

Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості  буде розглядатись комісіями регіонального рівня, а про рішення таких комісій про визнання платника податків таким, що відповідає критеріям ризиковості, платник  буде повідомлений через електронний кабінет у день прийняття такого рішення.

Питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, розглядається комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів з дати отримання інформації та документів.