06 грудня 2019 року на зміну Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014р. Верховна Рада України прийняла новий Закон № 361-IX (далі – Закон) з аналогічною назвою. Новий Закон України набере чинності 28 квітня 2020 року.

Пропонуємо Вашій увазі основні новели, передбачені Законом № 361-IX:

  1. Всі юридичні особи, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року, зобов’язані будуть подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акту, в якому буде затверджена форма та зміст структури власності.
  2. При державній реєстрації юридичної особи, а також під час проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, переходу юридичною особою на модельний статут, або навпаки, реєстрацію відокремленого підрозділу юридичної особи тощо – кінцевий бенефіціарний власник засновника, буде зобов’язаний подавати реєстратору нотаріально засвідчену копію свого паспорта. Виняток з цієї норми буде тільки для кінцевих бенефіціарів, у яких паспорт оформлений з застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (біометричний паспорт).

У випадку не надання нотаріальної копії паспорта, державні реєстратори відмовлятимуть у проведенні реєстрації.

  1. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
  2. Всі юридичні особи будуть зобов’язані щорічно, починаючи з наступного року з дати своєї державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника. Для цього потрібно подати державному реєстратору наступні документи:

– заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

– структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент);

– нотаріально засвідчену копію паспорта кінцевого бенефіціарного власника, окрім власників біометричного паспорту.

Порушення вищезазначених приписів, а саме не подання або несвоєчасне подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягтимуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17000 до 51000 гривень. Саме таку санкцію передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, зміни до якого внесені даним Законом.

Дані нововведення, дозволять суб’єктам первинного фінансового моніторингу більш пильно контролювати кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи, та запобігати можливим правопорушенням. У свою ж чергу, на кінцевих бенефіцарних власників накладається додатковий фінансовий тягар, у вигляді оплати нотаріальних та реєстраційних послуг.