20 червня 2022 року Верховна рада України на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом прийняла Закон України «Про управління відходами».

Ключові положення нового закону:

– відходи класифікуються на небезпечні відходи та відходи, що не є небезпечними відповідно до Національного переліку відходів і Порядку класифікації відходів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. Національний перелік відходів буде переглядатись кожні три роки;

– на утворювачів відходів (громадян та юридичних осіб) закон покладає обовʼязок не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

– здійснення операцій збирання, перевезення та оброблення відходів буде здійснюватись на підставі дозволу на здійснення операцій з управління відходами;

– діяльність з приймання та зберігання відходів у разі, коли протягом одного року прийняті чи утворені відходи передаються суб’єкту господарювання у сфері управління відходами, який отримав дозвіл на здійснення операцій з управління відходами, може здійснюватись без отримання дозволу;

ліцензуванню підлягає діяльність з управління небезпечними відходами, під якою розуміється: 1) комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів; 2) збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту з метою їх оброблення або видалення;

– транскордонне перевезення небезпечних відходів, побутових відходів, залишки внаслідок спалювання побутових відходів та відходи пластику та його сумішей, крім пластикових відходів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України здійснюється на підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення відходів;

– небезпечні відходи або безпечні відходи з річним обсягом понад 50 тонн будуть підлягати декларуванню;

– з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами буде створено інформаційну систему управління відходами.