3 листопада 2021 року Постановою КМ України № 1147 затверджена  нова уніфікована Методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Відтепер рада відповідної територіальної громади зможе застосовувати уніфіковану методику визначення нормативної грошової оцінки для всіх земельних ділянок усіх категорій та форм власності, що розташовані в межах території ради.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Крім того нормативна грошова оцінка земельних ділянок призначена для визначення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Формула розрахунку нової нормативної оцінки, нормативи та коефіцієнти, за якими розраховується нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначаються новою Методикою.

Відтепер при визначенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок будуть враховуватися:

– розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст та зон радіаційного забруднення;

– курортно-рекреаційне значення населеного пункту та зональні фактори місця розташування земельної ділянки;

– цільове призначення та особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням;

– норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі та добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

У разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та/або Державному реєстрі земель площа та цільове призначення земельної ділянки визначаються:

– за даними документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки; або

– на підставі документа, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою.