Прийнято за основу проєкт Закону «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», спрямований на захист прав інвесторів, які купують квартири у недобудовах.

Серед основних новел, які пропонуються законопроєктом, можна виділити наступні:

  • Вводиться поняття «спеціальне майнове право на об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості», під яким розуміється різновид майнового права на об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, яке полягає в володінні і розпорядженні таким об’єктом за своєю волею, незалежно від волі інших осіб якщо інше не визначено законом, та виникає після отримання права на виконання будівельних робіт, але не раніше державної реєстрації такого права, та припиняється після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, але на раніше державної реєстрації права власності на відповідний об’єкт нерухомого майна.
  • Закріплюється визначення поняття «девелопер будівництва», під яким розуміється юридична особа або фізична особа – підприємець, яка на підставі договору із замовником будівництва забезпечує організацію будівництва та фінансування будівництва об’єкта (у тому числі шляхом залучення коштів інших фізичних та юридичних осіб), та отримує право першого відчуження, передачі у довірчу власність як способу забезпечення виконання зобов’язань майбутніх об’єктів нерухомості, визначених договором.
  • Встановлюється, що залучення інвестування може здійснюватись виключно шляхом укладення договорів купівлі-продажу майбутніх об’єктів нерухомості (частки неподільного об’єкта незавершеного будівництва), якщо інше не визначено цим Законом.
  • Передбачається, що залучення коштів від інвесторів може здійснюватись юридичними особами або фізичними особами – підприємцями.
  • Забудовник буде зобов’язаний розкривати передбачену законом інформацію про недобудову на власному вебсайті. До такої інформації відноситься, в тому числі, інформація про кінцевого бенефіціарного власника забудовника, заплановані строки завершення будівництва, відомості про вже продані квартири тощо.
  • Вводиться поняття «гарантійної частки» – частини нерухомості, яка не може бути відчужена або обтяжена забудовником до прийняття будинку в експлуатацію.
  • Для попередніх договорів щодо купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості передбачається обов’язкове нотаріальне посвідчення.