Чинне законодавство у ст. 625 Цивільного кодексу України встановлює можливість стягнути з боржника суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Верховний суд в черговий раз наголосив на тому, що можливість індексації суми боргу розповсюджується тільки на зобов’язання у грошовій одиниці України, адже іноземна валюта індексації не підлягає.

Верховний суд мотивував свою позицію наступним:

  • Відповідно до законодавства зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні. Виконується зобов’язання також в національній валюті України. Проте, сторони мають право визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті, і у такому випадку сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається відповідно за офіційним курсом (або відповідно до іншого погодженого сторонами порядку).
  • Офіційний індекс інфляції, що розраховується Держкомстатом, визначає рівень знецінення національної грошової одиниці України, тобто купівельної спроможності гривні, а не іноземної валюти.
  • Норми частини другої статті 625 ЦК України щодо сплати боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції поширюються лише на випадки прострочення грошового зобов`язання, визначеного у гривнях.
  • У випадку порушення грошового зобов`язання, предметом якого є грошові кошти, виражені в гривнях з визначенням еквіваленту в іноземній валюті, інфляційні втрати стягненню не підлягають, оскільки втрати від знецінення національної валюти внаслідок інфляції відновлені еквівалентом іноземної валюти.

З повним текстом Постанови можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95502333.