24 лютого 2021 року Верховний суд за результатами розгляду спору щодо стягнення з директора збитків у розмірі 1406689,28 грн, завданих внаслідок безпідставної сплати від імені товариства податкових платежів, висловив свою правову позицію.

З основних тезисів можна виділити наступне:

– Директор, який вчинив помилку в результаті відсутності у нього необхідних знань, не може звільнятись від відповідальності за таку помилку. Помилкові дії директора є протиправною поведінкою через відсутність належної обачливості та через неналежне виконання ним статутних обов`язків. Шкода, завдана товариству в результаті такої помилки, є прямими збитками товариства. Невжиття директором всіх належних заходів для запобігання заподіянню шкоди є виною («поведінкова концепція вини»).

– З позовом про відшкодування директором шкоди (похідним позовом) може звернутись будь-який учасник Товариства. Таке право виникає незалежно від того, чи ухвалювалося загальними зборами рішення про притягнення директора до відповідальності.

– Під час розгляду похідного позову Суд має не тільки констатувати наявність вини у діях посадової особи, але й визначати її форму – умисел чи необережність.

– Якщо навіть можливо повернути помилково сплачені директором кошти це не свідчить про відсутність збитків. Наявність у потерпілого можливості виправити наслідки завданої шкоди своїми силами, відновити стан, який існував до завдання шкоди повністю чи частково, не свідчить про те, що збитки не були завдані. Невчинення потерпілим дій для зменшення шкідливих наслідків, виправлення ситуації, не впливає на питання доведеності складу деліктного правопорушення.

 Учасники товариства також не звільняються від обов’язку здійснити розумні заходи для зменшення розміру збитків. Відсутність таких дій зі сторони учасників може призвести до зменшення судом розміру відшкодування.

У справі, що розглядалась, Верховний суд зменшив розмір збитків, які підлягають відшкодуванню директором товариству,  до 10 % відсотків від суми завданих збитків. З повним текстом Постанови Верховного суду можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95240657