Право власності на частку в статутному капіталі: ВС нагадав ключові моменти та висловив свою позицію

Під час розгляду справи № 911/1149/19 за позовом про визнання права власності на частку у статутному капіталі та визначення розміру статутного капіталу Верховний суд сформував наступну позицію:

  • Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Закон не пов`язує момент виникнення права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
  • Висновок суду апеляційної інстанції про те, що право на розпорядження часткою виникає в особи лише після вчинення відповідних дій реєстраційним органом, суперечить положенням ч. 1 ст. 317 Цивільного кодексу України.
  • У разі відступлення частки, особа набуває права на частку внаслідок укладення правочину з учасником товариства, а не внаслідок його прийняття до складу учасників товариства загальними зборами чи державної реєстрації відповідних змін.
  • Позовні вимоги про визнання рішення загальних зборів ТОВ недійсним, визнання недійсним статуту чи недійсними змін до нього, визнання права власності на частку в статутному капіталі товариства не відповідають належним та ефективним способам захисту, оскільки їх задоволення не може бути підставою для внесення змін до ЄДР.
  • Належним способом захисту є позов про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства, причому відповідачами за таким позовом є не тільки господарське товариство, але й особи – учасники товариства, які внаслідок задоволення позову можуть бути позбавлені своїх часток у статутному капіталі або їх частин у грошовому або відсотковому виразі

З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95305157