04 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю», яка набрала чинності з дня опублікування в Урядовому кур’єрі – 31 грудня 2019 року. Відповідно до нового Порядку:

  • Скасовано таку форму контролю, як невиїзне інспектування.
  • Держпраці більше не вестиме реєстр виданих службових посвідчень інспекторів праці, а оприлюднюватиме про них інформацію на своєму офіційному веб-сайті. Відповідно, посвідчення, про яке інформації немає, вважатиметься недійсним. До того ж видавати посвідчення тепер зможе не лише Держпраці, а й її територіальні органи.
  • Запроваджується уніфікована форма акта інспекційного відвідування, в якому визначається вичерпний перелік питань, що підлягають інспектуванню, яка також підлягає опублікуванню на веб-сайті Держпраці. Проте, якщо раніше дану форму мало затверджувати Мінсоцполітики, тепер це відбуватиметься в «установленому порядку», якого ще немає. Відповідно, об’єкт відвідування може не допустити інспектора до проведення інспекційного відвідування у двох випадках:
  • відсутності службового посвідчення;
  • коли на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування.
  • Інспектор праці не пізніше, як за десять днів повідомлятиме об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі про проведення інспекційного відвідування, але лише планового і за винятком відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин.
  • За результатами інспекційного відвідування, в разі виявлення порушень, разом з актом та приписом щодо їх усунення передбачена можливість складення попередження.
  • Скасовано норму про те, що у разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи щодо притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються.
  • Якщо раніше Порядок встановлював, що перебіг строку для проведення інспекційного відвідування починається з дня, наступного за днем надання об’єктом відвідування документів і пояснень, необхідних для їх проведення,то тепер це положення вилучено, тому слід керуватись ч. 3 ст. 7 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яка передбачає,  що у посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються дата початку та дата закінчення заходу. Але знову ж таки, даний Закон не застосовується, якщо мова йде про заходи з питань виявлення неоформлених трудових відносин.
  • Проведення інспекційного відвідування на час розгляду скарги на припис або вимогу інспектора зупиняється не автоматично, а за рішенням керівника/заступника органу контролю.