До Верховної Ради подано законопроект про децентралізацію

13 грудня 2019 року Президентом України подано як невідкладний проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

Законопроект вносить зміни в ряд положень Конституції України в частині адміністративно-територіального устрою. З Конституції запропоновано виключити конкретний перелік областей, встановив, замість цього, наступні адміністративно-територіальні одиниці: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим.

Замість місцевих державних адміністрації та їх голів запропоновано ввести посаду Перфекта, який буде призначатись на посаду та звільнятись з посади Президентом України  за поданням Кабінету Міністрів. Строк перебування Перфекта на посаді — не більше трьох років.

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування пропонується зробити громаду, яка буде являтись юридичною особою, а органом місцевого самоврядування буде Рада громади. Депутати рад будуть обиратись на 4 роки.

Як відмічається в пояснювальній записці до законопроекту, запропоновані зміни направлені на усунення недоліків конституційно-правового регулювання питань місцевого самоврядування, наявність яких ускладнює чітке розмежування повноважень між місцевими органами влади та органами самоврядування. Існуюча модель адміністративно-територіального устрою, на думку авторів законопроекту, не відповідає вимогам суспільного, економічного розвитку та ефективного управління.