Мінінфраструктури вирішило усунути надмірне державне регулювання у сфері автомобільних перевезень. З цією метою було оновлено Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

Відповідний наказ № 413 міністерство видало 3 червня 2019 року. Наказ зареєстрований в Мін’юсті і набере чинності з дня офіційного опублікування.

Визначено, що товарно-транспортна накладна – єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку. ТТН може бути складена в паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити, передбачені Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

Оновлено правила оформлення документів на перевезення.

Товарно-транспортну накладну суб’єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, визначеної Правилами, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (П. І. Б.) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Оформлення товарно-транспортної накладної в електронній формі (е-ТТН) здійснюється таким чином: вона підписується за допомогою електронного підпису водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.

Мінінфраструктури дозволило вносити сторонам до ТТН будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів слід додавати інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів, у паперовому та/або електронному вигляді.

У разі оформлення е-ТТН супровідні документи слід також додавати в електронній формі. Якщо ТТН оформлюється в паперовій формі, супровідні документи додаються в паперовій формі за підписом відповідальних осіб.

Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує замовник (вантажовідправник) у 3 примірниках. Усі примірники ТТН він засвідчує підписом.

Після прийняття вантажу згідно з ТТН водій (експедитор) має підписати всі її примірники.

У разі використання е-ТТН замовник (вантажовідправник) має надрукувати, підписати та надати водію (експедитору перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху. Водій має проставити свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.