Верховний суд України встановив, що продаж майна з торгів є вибуттям майна поза волею власника

21 грудня  2016 року Судова палата у цивільних та  господарських справах Верховного суду України розглянула справу № 6-2233цс16 про витребування майна у добросовісного набувача, який придбав майно з торгів.

 В результаті розгляду обставин справи суд сформулював наступну правову позицію:

  1. Стаття 387 Цивільного кодексу України закріплює загальне правило, відповідно до якого власник має необмежене право витребувати майно із чужого незаконного володіння. Витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору.
  2. Відповідно до ст. 388 Цивільного кодексу України, право власника на витребування майна від добросовісного набувача залежить від того, у який спосіб майно вибуло з його володіння. Вказаною статтею встановлюється вичерпний перелік підстав, відповідно до яких власник має право витребувати майно від добросовісного набувача. Вибуття майна з володіння власника або особи, якій він передав майно, не з їхньої волі іншим шляхом є однією з таких підстав.

Вибуття майна з володіння власника на підставі судового рішення, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею.