Нагадуємо, що Міністерством юстиції України було оприлюднено інформацію про проведену звірку між відомостями про земельні ділянки, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та відомостями Державного земельного кадастру.
За результатами проведеної звірки виявлені земельні ділянки, які вимагають вчинення додаткових дій від власників земельних ділянок.
Умовно такі земельні ділянки систематизовані за трьома категоріями:
– земельні ділянки, щодо яких в Державному земельному кадастрі містяться технічні неточності щодо відомостей про земельні ділянки (кадастрові номери земельних ділянок наведені у додатку № 1);
– земельні ділянки, відомості про речові права на які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, але відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі (кадастрові номери земельних ділянок наведені у додатку № 2);
– Архівні земельні ділянки, щодо яких не закрито розділ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (відомості про земельні ділянки наведені у додатку № 3).
(електронний режим доступу до матеріалів Звірки – https://minjust.gov.ua/dep//rezultati-zvirki-vidpovidnosti-vidomostey-derjavnogo-reestru-rechovih-prav-na-neruhome-mayno-schodo-zemelnih-dilyanok-rechovi-prava-ta-ih-obtyajennya-na-yaki-zareestrovano-iz-vidomostyami-derjavnogo-zemelnogo-kadastru-schodo-nayavnosti-derjavnoi-reestratsi?fbclid=IwAR0VQkg5W7QkuqxxPsmAGTmupPyNSdg_-7LhY-M2G3ckRhFG9M2pFoejukE).

ЮК «БОССОМ ГРУП» пропонує всім землевласникам перевірити документи на землю та усунити всі недоліки, які можуть створювати проблеми при вчиненні угод із земельними ділянками на майбутнє або створювати підстави для зловживань з боку третіх осіб.