Велика Палата Верховного суду відступила від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах Великої Палати Верховного Суду від 18 вересня 2018 року в справі № 916/782/17, та від 18 квітня 2018 року в справі № 904/2796/17 щодо вимог про скасування державної реєстрації та визначила, що позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.

Основна аргументація позиції ВС:

Запис про припинення юридичної особи не є беззастережним доказом того, що юридична особа дійсно припинилася та більше не існує;

– Припинення діяльності юридичної особи є результатом ліквідаційної процедури, а першочерговою умовою ліквідації є  рішення учасників юридичної особи про ліквідацію;

– Скасування державної реєстрації за рішенням суду не є тотожним ліквідації юридичної особи;

– Задоволення позову про скасування державної реєстрації юридичної особи може свідчити про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим;

– Звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.