Підписано Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»

Закон має на меті підкреслити готовність держави до підтримки інвестицій та стимулювати залучення інвестицій в економіку України.

Новий Закон визначає порядок надання державної підтримки інвесторам, які реалізують інвестиційні проекти, що відповідають наступним основним вимогам:

 • проект реалізується на території України;
 • проект реалізується у сфері переробної промисловості (за винятком окремих сфер), добування та/або збагачення корисних копалин, поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;
 • строк реалізації інвестиційного проекту до 5 років;
 • розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро;
 • під час реалізації проекту має бути створено не менше 80 нових робочих місць.

Закон визначає наступні формми надання підтримки:

 • звільнення від сплати окремих податків та зборів;
 • звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів;
 • забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності;
 • надання земельної ділянки у користування (оренду) на спеціальних умовах з переважним правом інвестора на придбання такої земельної ділянки.

Процедура отримання державної підтримки включає в себе наступні етапи:

 • подання заявки;
 • оцінка уповнваженим органом інвестиційного проекту (із залученням Антимонопольного комітету та інших уповноважених органів);
 • підготовка уповноваженим органом висновків за результатами оцінки інвестиційного проекту (висновок про доцільність/недоцільність інвестиційного проекту або про необхідність його доопрацювання).