09 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, відповідно до яких державна реєстрація земельної ділянки скасовується державним кадастровим реєстратором у разі прийняття судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки, яке набрало законної сили. В такому випадку реєстратор повідомляє про скасування особу, за заявою якого була проведена реєстрація ділянки, а в разі наявності речових прав на нього – суб’єктів таких прав.

До внесення зазначених змін Порядок ведення Державного земельного кадастру передбачав тільки дві підстави для скасування Державним кадастровим реєстратором державної реєстрації земельної ділянки, а саме:

  • поділ чи об’єднання земельних ділянок. В даному випадку скасування державної реєстрації земельних ділянок здійснюється на підставі заяви про державну реєстрацію земельних ділянок, які утворилися в результаті такого поділу чи об’єднання;
  • у випадку коли протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстроване з вини заявника. В даному випадку скасування державної реєстрації земельних ділянок здійснюється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до зазначеного Реєстру.

Відтепер, в усіх трьох випадках скасування державної реєстрації земельної ділянки, відомості про земельну ділянку:

  • набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;
  • відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;
  • зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.

Коментар від BOSSOM GROUP: Зазначені зміни Порядку ведення Державного земельного кадастру дозолять виконувати рішення суду з зазначеним предметом оскарження, оскільки до змін 09 жовтня 2020 року державні кадастрові реєстратори були обмежені двома правовими підставами для скасування державної реєстрації земельної ділянки. Проте, звертаємо увагу, що скасування державної реєстрації земельної ділянки не є тотожним скасуванню державної реєстрації речових прав на земельну ділянку.

У разі скасування державної реєстрації земельної ділянки відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, а реєстраційний номер цього об’єкта скасовується. Розділ Державного реєстру прав закривається державним реєстратором одночасно із проведенням державної реєстрації припинення речових прав, про що державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача.