До Верховної ради внесено законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження спрощеної форми бізнесу для фізичних осіб)” № 2511, яким пропонується ввести до Податкового кодексу України поняття “Індивідуальна діяльність”.  Під індивідуальною діяльністю пропонується розуміти суспільно корисну самостійну особисту діяльність фізичної особи з надання послуг населенню та/або діяльність у галузі народних художніх промислів. Конкретний перелік послуг, що можуть надаватись фізичною особою, міститься у законопроекті.

До осіб, що планують здійснювати індивідуальну діяльність, будуть застосовуватись наступні обмеження:

– не використовувати найману працю;

– не здійснювати діяльність як ФОП або як особа, що провадить незалежну професійну діяльність;

– не перевищувати граничний розмір обсягу доходу за календарний рік (граничний обсяг — 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи).

Особа, що має намір здійснювати індивідуальну діяльність повинна зареєструватись у відповідному контролюючому органі за місцем постійного проживання. Що ж до ставки податку, то законопроект пропонує особам, що будуть здійснювати індивідуальну діяльність, сплачувати податок на рівні 10%  розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. Податок нараховується щомісяця.

На осіб, що будуть здійснювати  індивідуальну діяльність, не будуть розповсюджуватись норми про обов’язковість подання податкової декларацій, ведення обліку доходів і витрат та обов’язковість використання РРО.