18 жовтня 2018 року Верховна рада України прийняла Кодекс України з процедур банкрутства. За відповідний законопроект №8060 проголосували 237 народних депутатів.

Даним нормативно-правовим актом встановлюються умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс структурно побудований із чотирьох книг. Перша регулює загальні положення і терміни, друга – регулює діяльність арбітражних керуючих, третя – регулює питання банкрутства юридичних осіб і четверта – фізичних осіб.

Кодекс, зокрема, змінює концепцію правовідносин, вирішує низку проблемних питань щодо:

  • Нових стандартів професії арбітражного керуючого:
  • Змінено визначення терміну «арбітражний керуючий». Згідно з Кодексом (абзац другий ч.1 ст.1) це – фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
  • Отримання арбітражним керуючим права безпосереднього доступу до інформації про боржника, його майно, доходи, кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах (ч.8 ст. 12).
  • Підвищено розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого (ч.1 ст.30).
  • Передбачено обов’язкове авансування кредиторомі боржником (ч.2, ч.4 ст. 34).
  • Визнання банкрутом фізичної особи та процедура банкрутства фізичних осіб:
  • Згідно із Кодексом боржник має право звернутися до суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, якщо розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних розмірів заробітної плати.

Такі справи про банкрутство фізичних осіб будуть розглядати господарські суди за місцем проживання фізичної особи, що дасть можливість забезпечити зручний для громадян та професійний розгляд такої специфічної категорії справ;

  • В суді можна буде домовитися про реструктуризацію або задовольнити вимоги кредитора. При цьому не підлягають реструктуризації та списанню борги по кредитах, взятих боржником на відпочинок, розваги, покупку предметів розкоші, а також борги, що з’явилися через участь в азартних іграх і парі.
  • У разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення вимог боржника, господарський суд виносить постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.

В цілому, з прийняттям  даного Кодексу України з процедур банкрутства передбачається вдосконалення процедур банкрутства, зменшення строків провадження у справах про банкрутство. Дані наслідки можуть суттєво поліпшити умови ведення бізнесу в Україні.