13 червня 2017 року Президент України підписав Закон України “Про оцінку впливу на довкілля». Відповідно до вказаного Закону оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

  1. підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  2. проведення громадського обговорення;
  3. аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  4. надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
  5. врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Законом встановлено перелік суб’єктів господарювання, які повинні здійснювати оцінку впливу. Зокрема, до таких суб’єктів віднесено нафтопереробні та газопереробні заводи, теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ), кольорову металургію (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів), хімічне виробництво, поводження з відходами, видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі, виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді 200 тонн на добу та інше.