24 травня 2017 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 350 затвердив Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), яким визначив процедуру здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю). Порядком встановлено, що комплексні заходи здійснюються відповідно до плану, який затверджується наказом Державної Регуляторної Служби та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому. Також передбачається, що строк здійснення комплексного заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’яти робочих днів.