Своїм рішенням № 209 НКЦПФР затвердила новий порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, надання до НКЦПФР звіту про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами та скасування реєстрації випуску цих опціонних сертифікатів.

Опціонний сертифікат – стандартний документ (цінний папір), що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих опціонних сертифікаті. Під базовим активом розуміються цінні папери, інші фінансові та/або товарні ресурси, що є предметом виконання зобов’язань за опціонним сертифікатом.