29 березня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 194, якою вносяться зміни до Постанови КМУ від 17.07.2015 року № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення».

Відтепер договір про попереднє узгодження ціноутворення може набирати чинності не тільки з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, а й з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.

Крім того, збільшено максимальний строк дії договору про узгодження цін з трьох до пяти календарних років

Строк подання звіту про виконання договору про узгодження цін відтепер буде погоджуватись у такому договорі (до цього часу строк подання звіту був встановлений однаково для всіх суб’єктів – до 1 травня).