До Верховної ради України подано Законопроект № 6221 «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо призупинення дії ліцензії».

Вказаним законопроектом пропонується встановити відповідальність за грубе порушення ліцензіатом ліцензійних умов у вигляді зупинення  дії ліцензії. Під грубим порушенням пропонується розуміти невиконання ліцензіатом в установлений строк розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або вчинення ним порушення ліцензійних умов, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та потягло наслідки у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, фізичним чи юридичним особам.

Передбачається, що ліцензія, дію якої буде зупинено, відновлюється:

  1. після закінчення строку, на який було зупинено її дію;
  2. за рішенням органу ліцензування у разі усунення порушень, що стали причиною зупинення дії ліцензії;
  3. за рішенням суду.