Корпоративне, інвестиційне право та M&A

Р
озкриття інформації емітентом цінних паперів

Юридична компанія «БОССОМ ГРУП» надає повний комплекс послуг з розкриття річної, квартальної та особливої інформації емітентом цінних паперів, а саме:

 • Надає консультації щодо складу інформації емітента та порядку розкриття річної, квартально та особливої інформації;
 • Здійснює юридичний супровід організації співпраці з Національним депозитарієм України, Державним підприємством «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ), в тому числі, супроводжує процес укладення договорів з вищевказаними установами;
 • Здійснює підготовку річної, квартально та особливої інформації для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та забезпечує її розміщення у базі;
 • Здійснює підготовку річної, квартально та особливої інформації для публікації на сайті емітента;
 • Здійснює підготовку річної, квартально та особливої інформації для публікації в офіційному друкованому виданні;
 • Забезпечує публікацію річної, квартально та особливої інформації в офіційному друкованому виданні;
 • Здійснює підготовку річної, квартально та особливої інформації у вигляді електронних документів (XML-файли);
 • Надає консультації щодо направлення річної, квартально та особливої інформації у вигляді XML-файлів до НКЦБФР за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів регулюється Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року. Відповідно до вказаного Положення обов’язок розкривати інформацію на фондовому ринку покладається на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів-нерезидентів, цінні папери яких розміщені та або допущені до обігу на території України. Інформація розкривається шляхом:

 • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua;
 • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі – офіційні друковані видання);
 • розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);
 • подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Отримати швидку консультацію

  * - обов'язкове поле

  Новини законодавства та судової практики

  Набрали чинності зміни до Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію 19 серпня 2016…

  Кабінет Міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Держслужби з інтелектуальної власності 23 серпня 2016 року…

  Національний банк спростив порядок реєстрації кредитних договорів з нерезидентами 18 серпня 2016 року вступила в…