Дозвільна документація

О
тримання попереднього дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію

Відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 33-р від 19.02.2002 року, концентрацією визнаються:

 • злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого;
 • набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом:
  • безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, оренду, фінансовий лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується;
  • призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;
 • створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання;
 • безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання.

Законодавець вимагає отримання попереднього дозволу на концентрацію у наступних випадках:

 • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного, або
 • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

Заявник (заявники) у випадку необхідності отримання попереднього дозволу на концентрацію подають до органів АМКУ наступний пакет документів:

 • Письмову заяву, складену у довільній формі, яка має містити дані, передбачені Положенням про концентрацію;
 • Документ, що підтверджує сплату збору за подання заяви;
 • Схему відносин контролю учасників концентрації;
 • Схему зміни відносин контролю за результатами концентрації;
 • Економічне обґрунтування концентрації;
 • Розрахунок сукупних часток на задіяних товарних ринках;
 • Відомості про концентрацію;
 • Розрахунок показників учасників концентрації;
 • Копії документів, що підтверджують обставини щодо фінансових аспектів концентрації;
 • Копії довіреностей/інші письмові підтвердження повноважень представників учасників концентрації;
 • Копії документів, що ідентифікують фізичну особу – заявника;
 • Копії документів юридичних осіб – учасників концентрації та об’єднань юридичних осіб, до яких входять учасники концентрації;
 • Документи щодо концентрації (залежно від виду концентрації), передбачені Положенням про концентрацію.

Юридична компанія «БОССОМ ГРУП» забезпечує своїм клієнтам:

 • Проведення комплексного аналізу запланованої концентрації з метою визначення необхідності отримання попереднього дозволу;
 • Надання консультацій з порядку отримання попереднього дозволу на концентрацію;
 • Юридичні послуги з підготовки окремих документів, необхідних для отримання дозволу на концентрацію;
 • Повний юридичний супровід процедури одержання дозволу АМКУ;
 • Представництво інтересів клієнта у відносинах з органами АМКУ.

Отримати швидку консультацію

  * - обов'язкове поле

  Новини законодавства та судової практики

  Набрали чинності зміни до Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію 19 серпня 2016…

  Кабінет Міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Держслужби з інтелектуальної власності 23 серпня 2016 року…

  Національний банк спростив порядок реєстрації кредитних договорів з нерезидентами 18 серпня 2016 року вступила в…