Дозвільна документація

О
тримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» поводження з небезпечними відходами підлягає ліцензуванню.
Визначення поняття небезпечних відходів наведено у Законі України «Про відходи». Відповідно до вказаного Закону небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними. Небезпечні відходи визначені розділом А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 “Про затвердження

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”. Під поводженням із відходами Закон розуміє дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Порядок отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України № 446 від 13.07.2016 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами». Ліцензійними умовами встановлено вичерпний перелік документів, які подаються для отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Зокрема, здобувач ліцензії подає до органу ліцензування:

 1. Заяву про отримання ліцензії встановленої форми;
 2. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за встановленою формою);
 3. Копії підтвердних документів, засвідчених печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу;
 4. Копії документів, що підтверджують право власності або оренди на матеріально-технічну базу, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання;
 5. Відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки);
 6. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
 7. Копії документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі/приміщення (за встановленою формою);
 8. Відомості про наявність документів дозвільного характеру (за встановленою формою);
 9. Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;
 10. Засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання копії паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
 11. Засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання копії реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів (за встановленою формою);
 12. Засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання копії технологічного регламенту;
 13. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії,
  у двох екземплярах.

Юридична компанія «БОССОМ ГРУП» забезпечує своїм клієнтам:

 • Надання консультацій з питань отримання ліцензії на поводження з відходами;
 • Юридичні послуги з підготовки окремих документів, необхідних для отримання ліцензії на поводження з відходами;
 • Проведення комплексного аналізу клієнта з метою визначення його відповідності ліцензійним вимогам, що висуваються до здобувача ліцензії на поводження з відходами;
 • Повний юридичний супровід процедури одержання ліцензії на поводження з відходами;
 • Представництво інтересів клієнта у відносинах з органом ліцензування.

Отримати швидку консультацію

  * - обов'язкове поле

  Новини законодавства та судової практики

  Набрали чинності зміни до Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію 19 серпня 2016…

  Кабінет Міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Держслужби з інтелектуальної власності 23 серпня 2016 року…

  Національний банк спростив порядок реєстрації кредитних договорів з нерезидентами 18 серпня 2016 року вступила в…