В результаті здійснення правового аудиту договорів фахівці Bossom Group дедалі частіше виявляють ряд недоліків, пов’язаних з тим, що Клієнт не приділяє належної уваги своїм значним правочинам. Основною помилкою є те, що в результаті відсутності контролю за значними правочинами більшість з них укладаються директором без оформлення необхідних протоколів вищого органу управління.

Як це виглядає на практиці? Більшість статутів ТОВ були приведені у відповідність до  Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” протягом першого року з моменту набрання Законом чинності. Саме у цей період не було можливості відступити від положення про те, що рішення про вчинення значного правочину, приймається виключно загальними зборами учасників. При цьому під значним правочином розуміються:

– правочини, передбачені Статутом;

–  правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності (починаючи з 02.11.2019 року вказана категорія правочинів може не відноситись до значних лише у тому випадку, якщо це прямо передбачено Статутом).

Таким чином, під категорію “значні правочини” зазвичай автоматично підпадає достатньо велика кількість договорів. А от їх погодження вищим органом не здійснюється, що є порушенням вимог законодавства та може поставити під сумнів дійсність таких правочинів.

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо наступний алгоритм перевірки значних правочинів:

  • Перевіряємо Статут Товариства на предмет того, до чиєї компетенції віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину. Якщо у Вашому випадку надання згоди на вчинення значних правочинів дійсно є компетенцією вищого органу управління, то переходимо до наступного кроку.
  • Визначаємо суму, при перевищенні якої укладений Товариством договір буде віднесено до значного правочину. Для цього беремо дані останньої фінансової звітності і визначаємо вартість чистих активів, відмічаючи при цьому, скільки буде становити 50% від такої вартості.
  • Перед укладенням кожного правочину визначаємо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, та обираємо, які з правочинів будуть значними;
  • Окремо перевіряємо чи відноситься правочин до значного на підставі інших критеріїв, визначених у Статуті;
  • Отримуємо згоду вищого органу управління (відповідний протокол або рішення).

Додатково радимо провести ретельну перевірку раніше укладених договорів з метою виявлення порушень процедури надання згоди на вчинення значного правочину.

У випадку, якщо на думку власників на сьогоднішній день у компанії відсутня необхідність у погодженні значних правочинів вищим органом управління, необхідно внести відповідні зміни до Статуту.

За необхідності спеціалісти  Bossom Group завжди нададуть кваліфіковану допомогу та проведуть юридичний аудит договорів, укладених Вашою компанією.