18.11.2016р. Фахівці юридичної компанії “БОССОМ ГРУП» прийняли участь у міжнародній конференції.

18.11.2016 року Партнер Діана Коломійцева та радник з земельних та аграрних проектів Тамара Саркісова взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція правового регулювання агарних, земельних та екологічних відносин», присвяченій 90-чіччю від дня народження професора Н.І.Титової. Конференція була проведена 18 листопада 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

На широкий загал фахівців агарної, земельної та екологічної сфери Коломійцева Діана представила тему свого дослідження «Правова охорона земель: сучасний стан та перспектива розвитку земельного законодавства», в межах якої було акцентовано увагу на прогалини правового регулювання відносин щодо охорони земель, допущені в процесі здійснення земельної реформи в Україні. Коломійцева Діана запропонувала переглянути на законодавчому рівні заходи економічного стимулювання та перетворити їх на ефективний інструмент державного управління, в тому числі через механізм приватно-публічного партнерства, що дозволить забезпечити добровільне виконання зобов’язань з охорони земель землевласниками та землекористувачами та завершення земельної реформи з усвідомленням мети її здійснення.

Радник Тамара Саркісова представила тему «Особливості відшкодування збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок без договорів оренди» в межах якої було проведено аналіз судової практики та показано ряд тенденцій, що склались при розгляді зазначених категорій справ. Висвітлені Тамарою Саркісовою питання стануть у нагоді сучасним сільськогосподарським товаровиробникам, землевласникам та землекористувачам з метою недопущення негативних наслідків використання земельних ділянок без договорів оренди.