Юридична Компанія «БОССОM ГРУП» захистила інтереси сільськогосподарського виробничого кооперативу “ПРОГРЕС-ВЛАДИЧЕНЬ” у Верховному суді України.

Партнерами юридичної компанії «БОССОМ ГРУП» були представлені та захищені інтереси сільськогосподарського виробничого кооперативу “ПРОГРЕС-ВЛАДИЧЕНЬ” у справі за позовом Приватного підприємства “КАРА ДОН” до Міністерства юстиції України та СВК “ПРОГРЕС-ВЛАДИЧЕНЬ”.

Позивач по справі Приватне підприємство “КАРА ДОН” оскаржив Наказ Міністерства юстиції України № 1261/5 від 14.04.2017 року “Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень” та просив суд визнати протиправним та скасувати державну реєстрацію права емфітевзиса на 293 ділянку загальною площею більше 800 га за третьою особою — сільськогосподарський виробничий кооператив “ПРОГРЕС-ВЛАДИЧЕНЬ”, а також поновити право оренди на 309 земельних ділянок за ПП «КАРА ДОН».

Суд першої інстанції – задовольнив позов частково. Суд апеляційної інстанції – скасував рішення першої інстанції та відмовив в задоволені позову повністю. Верховний суд – скасував постанови суду першої та другої інстанції та задовольнив касаційну скаргу позивача частково. Скасувавши постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.10.2017р. та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 12.12.2017р. , Верховний суд визнав протиправним та скасував наказ Міністерства юстиції України №1261/5 від 14.04.2017р. «Про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень». В задоволенні решти позовних вимог відмовив.

Верховний суд дослідивши матеріали справи прийшов до висновку, що СВК «Прогрес Владичень» звертаючись до Міністерства юстиції України зі скаргою долучив лише перелік договорів емфітевзису, а не самі договори емфітевзису, які були укладені скаржником і які не були зареєстровані з огляду на існування записів про державну реєстрацію права оренди за ПП «Кара Дон». На думку ВС зазначений факт свідчить, що скаржник належним чином не підтвердив порушені права, що мало бути безумовною підставою для відмови у задоволенні скарги Мінюстом. З огляду на це, в цій частині позовні вимоги ВС були задоволені, а Наказ Міністерства юстиції – скасовано.

В той же час, розглянувши позовні вимоги про скасування рішень державних реєстраторів про реєстрацію права користування земельними ділянками на підставі договорів емфітевзису за СВК «Прогрес Владичень», ВС не погодився з рішенням першої інстанції та зазначив, що визнання недійсним Наказу Міністерства юстиції не тягне за собою автоматичного визнання незаконними рішень  державних реєстраторів, адже реєстратор вчиняє дії не на підставі чи на виконання наказу Міністерства юстиції України, який був предметом оскарження у даній справі, а на підставі договорів та документів, що підлягають державній реєстрації.

З огляду на це, Верховний Суд відмовив в задоволенні позову в частині:

– скасування реєстраційних записів про право користування СВК «Прогрес Владичень» земельними ділянками на підставі договорів емфітевзису;

– поновлення реєстрації права оренди за ПП «Кара Дон».

Верховним Судом встановлено, що фактично як позивач так і третя особа мають укладені договори на користування з власниками земельних ділянок, з приводу яких вчинені оскаржувані реєстраційні дії. Однак такі договори, обставини їх оформлення та укладення, їх чинність предметом розгляду у даній справі не були та докази, які підтверджували б або ж спростовували зазначені обставини, і які могли б бути підставою для скасування одних рішень про реєстрацію прав та відновлення інших, судами не досліджувались. Саме тому позовні вимоги в частині скасування реєстрації прав користування земельними ділянками за СВК «Прогрес Владичень» та відновлення реєстрації таких прав за ПП «Кара Дон» задоволенню не підлягають.

Результат розгляду справи має особливе значення для укріплення позицій захисту права власності особи в державі, що забезпечуються Конституцією України та законами України, та  формування відповідної практики застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. А саме,

  • Скасування Наказу Міністерства Юстиції України, яким було скасовано державну реєстрацію права не означає автоматичного застосування наслідків щодо поновлення скасованого Наказом права;
  • Скасування Наказу Міністерства Юстиції України, яким було скасовано державну реєстрацію права не означає автоматичного скасування записів про права на землю, які не були предметом скасованого Наказу Міністерства юстиції України та які були занесенні в Реєстр прав на нерухоме майно на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Кожна з таких реєстраційних процедур, якщо вона виступає самостійним предметом оскарження, має розглядатись та доводитись самостійно, як окремі юридичні факти на предмет відповідності законодавству на момент вчинення.

З судовим рішенням можна ознайомитись за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73468494