Партнером юридичної компанії «БОССОМ ГРУП» було досліджено питання, пов’язані з правовим регулюванням компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері розпорядження землями державної та комунальної власності

Статтю Коломійцевої Діани «Правове регулювання компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» було опубліковано у виданні «Порівняльне-аналітичне право», 2015р, № 2.

В статті розглядається правове регулювання компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності; визначаються фактори, що впливають на формування та розмежування компетенції органів місцевого самоврядування та органів державної влади; здійснюється аналіз поширених юридичних помилок, що створюють дефекти набутого права на земельну ділянку на прикладі судових справ.