КОНТАКТИ

n.ilyina@bossomgroup.com

 

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ РОБОТИ

Екологічне право →
Дозвільна документація →

ОСВІТА

Вища юридична, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр права, форма навчання денна), спеціальність – «правознавство», спеціалізація – «земельне, екологічне, аграрне право».

Н
АУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • У  2008 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України», отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Більше 15 років практичного досвіду в еколого-правових та земельно-правових проектах, досвід роботи в екологічному консорціумі, діяльність індивідуального консультанта  Проекту Програми розвитку ООН в Україні

ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • Юридичний супровід отримання ліцензій та дозволів;
 • Юридичний супровід отримання дозвільної документації на здійснення будівельної діяльності;
 • Юридичний супровід отримання висновків державної екологічної експертизи;
 • Юридичний супровід отримання експлуатаційних дозволів, дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, спеціальних дозволів на користування надрами, дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

 • юридичне забезпечення діяльності юридичних осіб в сфері поводження з відходами;
 • розробка юридичної складової інвестиційних проектів будівництва та експлуатації заводів із переробки (утилізації) відходів, в т. ч. на засадах державно-приватного партнерства;
 • юридичне забезпечення відведення, купівлі-продажу, оренди земельних ділянок для розміщення підприємств з переробки відходів;
 • юридичний супровід створення, реєстрації та юридичне забезпечення діяльності екологічних громадських організацій;
 • юридична експертиза та погодження проектів нетипових господарських договорів та інших юридичних документів підприємств;
 • здійснення аналізу юридичних ризиків діяльності підприємств, розробка пропозицій керівництву щодо мінімізації юридичних ризиків та підвищення ефективності господарської діяльності;
 • складання науково-експертних висновків з еколого-правових питань для Конституційного суду України, Генеральної прокуратури України, Вищого господарського суду України, Верховного суду України, участь у підготовці проектів нормативно-правових актів в сфері регулювання екологічних та земельних відносин.